Monika Derela

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.  Ekspert w dziedzinie analizy i optymalizacji procesów biznesowych w obszarze finansowo – księgowym, w szczególności w zakresie obiegu i kontroli dokumentów, a także eliminowania ryzyk na różnych szczeblach zarządczych w organizacji. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy nad układaniem i projektowaniem przebiegu czynności i procesów, które stanowią podstawę funkcjonowania sprawnych firm, a także w budowaniu struktur opartych na założeniach, które mają swoje początki w efektywnym wykorzystaniu potencjału i zasobów. Potrafi umiejętnie korelować procesy z możliwościami systemów funkcjonujących w organizacji, co w efekcie przyczynia się do oszczędności czasu i pieniędzy.

Joanna Rapanicz

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a także Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.  Coach indywidualny, grupowy i zespołowy. Posiada duże doświadczenie w zarządzaniu projektami organizacyjnymi, w szczególności we wdrażaniu zmian i reorganizacji z perspektywy zasobów ludzkich. Wieloletnie doświadczenie w migrowaniu procesów, optymalizacji czynności, redukcji koszów w obszarze oraz budowaniu zespołów w oparciu o świadomość, akceptację zmiany i motywację do jej realizacji. Ekspert w dziedzinie  zarządzania zespołami ludzkimi. Prowadzi szkolenia, warsztaty i sesje zespołowe z uwzględnieniem własnych scenariuszy dopasowanych do  potrzeb i potencjału zespołu lub grupy.