Kompleksowa optymalizacja organizacji procesów pracy przeprowadzona w 4 etapach

 • realizowanych czynności i zadań przez pracowników,
 • czasu realizacji czynności w przeliczeniu na FTE,
 • narzędzi i innych istotnych elementów związanych z realizacją czynności,
 • punktów kontrolnych,
 • nieefektywności w realizowanych czynnościach i procesach,
 • ocenę pracowników wg określonych kryteriów.
 • pogrupowanie czynności w procesy wraz określeniem czasu ich realizacji,
 • przygotowanie zakresów czynności dla pracowników dostosowanych do ich umiejętności i kwalifikacji zawodowych,
 • wskazanie punktów kontrolnych w procesach i przypisanie odpowiedzialności do pracowników za ich realizację,
 • opisanie koniecznych zmian w istniejących procedurach lub opracowanie nowych procedur, instrukcji,
 • rekomendacje co do wdrożenia narzędzi wspomagających realizację procesów, m.in. obieg dokumentów,  
 • przygotowanie harmonogramu wdrożenia zmiany, w tym: zaplanowanie komunikacji z pracownikami,
 • określenie mierników efektywności w procesach.
 • wsparcie kadry zarządzającej w przeprowadzeniu zmiany (sesje coachingowe, przygotowanie materiałów informacyjnych z zakresu zmiany),
 • przeprowadzenie szkoleń miękkich zakresu zmiany,
 • przygotowanie narzędzi do monitorowania postępów prac wdrożeniowych,
 • bieżące korygowanie przyjętych rozwiązań stosownie do zaistniałych okoliczności,
 • wsparcie we wdrożeniu narzędzi wspomagających realizację procesów.
 • ocena efektywności wdrożonych zmian w stosunku do analizy stanu obecnego w poparciu o analogiczne kryteria,
 • identyfikacja nieefektywności i ich eliminacja,
 • wskazanie dalszych możliwości usprawnień.