Praca z zespołem w aspekcie wdrożenia zmiany

 • Celem warsztatów jest przygotowanie i przeprowadzenie zespołu przez proces zmiany. Większość skutecznie przeprowadzanych zmian zrealizowanych w organizacjach swoje powodzenie zawdzięcza prawidłowemu procesowi akceptacji zmiany przez pracowników, a także odpowiedniemu zaangażowaniu i świadomości odpowiedzialności za zmianę nie tylko lidera zmiany, ale całego zespołu. Praca zespołowa przynosi wymierne korzyści i przyspiesza proces akceptacji i wdrożenia zmiany z uwagi na ukierunkowanie na realizację celów oraz budowaniu wspólnych wartości dla zespołu.
 • Warsztaty dla zespołów, które stoją przed wyzwaniem zmiany albo są w jej trakcie. Dla zespołów, które czeka reorganizacja i potrzebują wsparcia w procesie akceptacji nowych zadań, zakresów obowiązków, lidera, członków zespołu, przebiegu procesów, narzędzi pracy i wszystkich innych czynników, które powodują, że mogą pojawić się trudności w realizacji założeń dla danej zmiany.

Zespół po warsztatach:

 • będzie znał proces akceptacji zmiany i konsekwencje wynikające z kolejnych etapów wdrożenia nowych rozwiązań w organizacji,
 • będzie potrafił identyfikować czynniki wpływające na nieefektywną realizację zmiany
 • będzie rozumiał czynniki niezbędne do prawidłowego przebiegu procesu zmiany,
 • będzie posiadał niezbędną wiedzę w zakresie współpracy, komunikacji, zaufania i odpowiedzialności, które są niezbędne w procesie zmiany,
 • uczestnicy warsztatów będą posiadali odpowiednią wiedzę na temat pozostałych członków zespołu, która pozwoli na efektywną współpracę i komunikację, ale także swój udział i rolę w procesie zmiany.

 

Co nas wyróżnia:

 • warsztaty dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta, skrojone na miarę oczekiwań i realizujące wcześniej zdiagnozowane i określone założenia,
 • program warsztatów przygotowany w formie planu, a rzeczywisty ich przebieg jest na bieżąco modyfikowany i dostosowywany do potrzeb i konkretnych oczekiwań i możliwości uczestników w danej chwili,
 • warsztaty odbywają się głównie w formie ćwiczeń praktycznych, trener jest jedynie moderatorem, a uczestnicy sami podsumowują, wyciągają wnioski i komentują zaistniałe sytuacje co sprawia, że wypracowane rozwiązania są dziełem zespołu, a nie opierają się na tym co trener zaproponował czy pokazał w teorii,
 • praca w zespole na rzeczywistych przypadkach pozwala wypracować indywidualne, konkretne i gotowe do wdrożenia rozwiązania,
 • praca w zespole nad jednym celem daje dużo większe rezultaty niż indywidualna praca z liderem czy poszczególnymi osobami w zespole,
 • warsztaty prowadzone przez trenera, który posiada doświadczenie praktyczne w zarządzaniu zespołami, zarządzaniu zmianą i który swoją wiedzę w tym temacie zdobywał poprzez budowanie zintegrowanych zespołów, wdrażanie zmian w organizacjach z uwzględnieniem aspektu zasobów ludzkich jako głównego czynnika niezbędnego do wprowadzenia zmiany lub realizacji określonych celów w organizacji oraz doświadczenie coachingowe.
 • Poznajemy siebie
 • Współpraca i zaufanie
 • Komunikacja
 • Zaangażowanie i odpowiedzialność
 • Czym jest zmiana
 • Wartości w zespole
 • Dbałość o wyniki
 • Plan działania

Praca z zespołem dysfunkcyjnym z elementami coachingu zespołowego

 • Celem warsztatów jest zdiagnozowanie dysfunkcji, która sprawia, że zespół nie osiąga zamierzonych efektów swoich działań oraz wypracowanie rozwiązań i metod, które ukierunkują pracowników na wspólną realizację postawionych zadań.
 • Warsztaty przeznaczone są dla zespołów, które pomimo odpowiednio „dobranych czynników” nie osiągają założonych celów. Niejednokrotnie są to zespoły, w których pracują wysoko wykwalifikowani i zmotywowani pracownicy z wieloletnim doświadczeniem posiadający odpowiednie zasoby, narzędzia oraz jasno określony cel, w których komunikacja wydaje się być bez zarzutu, a lider zespołu ma odpowiednie kompetencje i doświadczenie.

Zespół po warsztatach:

 • będzie posiadał informację na temat czynników, które w tym konkretnym zespole sprawiają trudności w realizacji zamierzonych celów
 • będzie potrafił w przyszłości identyfikować czynniki wpływające na nieefektywne działania w realizacji zamierzonych celów,
 • będzie posiadał niezbędną wiedzę w zakresie współpracy, komunikacji, zaufania i odpowiedzialności, które stanowią elementarne podstawy funkcjonowania zespołów oraz wypracuje wspólne wartości, które będą podstawą w realizacji czekających na zespół wyzwań,
 • uczestnicy warsztatów będą posiadali odpowiednią wiedzę na temat pozostałych członków zespołu, która pozwoli na efektywną współpracę i komunikację.

 

Co nas wyróżnia:

 • warsztaty dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta, skrojone na miarę oczekiwań i realizujące wcześniej zdiagnozowane i określone założenia,
 • program warsztatów przygotowany w formie planu, a rzeczywisty ich przebieg jest na bieżąco modyfikowany i dostosowywany do potrzeb i konkretnych oczekiwań i możliwości uczestników w danej chwili,
 • warsztaty odbywają się głównie w formie ćwiczeń praktycznych, trener jest jedynie moderatorem, a uczestnicy sami podsumowują, wyciągają wnioski i komentują zaistniałe sytuacje co sprawia, że wypracowane rozwiązania są dziełem zespołu, a nie opierają się na tym co trener zaproponował czy pokazał w teorii,
 • praca w zespole na rzeczywistych przypadkach pozwala wypracować indywidualne, konkretne i gotowe do wdrożenia rozwiązania,
 • praca w zespole nad jednym celem daje dużo większe rezultaty niż indywidualna praca z liderem czy poszczególnymi osobami w zespole,
 • warsztaty prowadzone przez trenera, który posiada doświadczenie praktyczne w zarządzaniu zespołami, zarządzaniu zmianą i który swoją wiedzę w tym temacie zdobywał poprzez budowanie zintegrowanych zespołów, wdrażanie zmian w organizacjach z uwzględnieniem aspektu zasobów ludzkich jako głównego czynnika niezbędnego do wprowadzenia zmiany lub realizacji określonych celów w organizacji oraz doświadczenie coachingowe.
 • Poznajemy siebie
 • Współpraca i zaufanie
 • Komunikacja
 • Konflikt
 • Zaangażowanie
 • Odpowiedzialność za rezultat
 • Wartości w zespole
 • Plan działania

Ludzie – kapitał ludzki kluczem do sukcesu

 • Celem szkolenia jest przygotowanie liderów do pełnienia funkcji zarządczych w organizacji, w oparciu o kluczowy czynnik sukcesu – zasoby ludzkie jakie posiada organizacja. Podczas dwóch dni szkoleniowych uczestnicy będą mieli możliwość pracy nad istotnymi czynnikami, które są kluczowe do budowania relacji z pracownikami – podstawowym elementem sukcesu sprawnego lidera.
 • Szkolenie kierujemy do liderów, którzy dopiero stawiają swoje pierwsze kroki w zarządzaniu zespołem, a także dla liderów z dłuższym stażem, którzy pragną zgłębić i usystematyzować swoją wiedzą oraz nabyć praktyczne umiejętności w pracy z ludźmi oraz budowania relacji w zespołach.

Uczestnik po szkoleniu:

 • będzie posiadał niezbędną wiedzę w zakresie współpracy, komunikacji, zaufania i odpowiedzialności, które są niezbędne w pracy lidera oraz wiedzę w jaki sposób poprzez komunikację i współpracę skutecznie zarządzać zespołem,
 • będzie posiadał odpowiednią wiedzę na temat w jaki sposób wydobywać zasoby z zespołu, niezbędne do realizacji celów,
 • będzie potrafił indywidualnie podejść do prawnika, aby zapewnić mu możliwość indywidualnego rozwoju, a jednocześnie zmotywować do  zaangażowania w pracę na rzecz organizacji,
 • będzie posiadał informację na temat czynników, które mogą być utrudnieniem w realizacji zamierzonych celów przez zespół,
 • będzie potrafił skutecznie komunikować się z pracownikami.

 

Co nas wyróżnia:

 • szkolenie dostosowane jest do indywidualnych potrzeb Klienta, skrojone na miarę oczekiwań
  i realizujące wcześniej zdiagnozowane i określone założenia,
 • program szkolenia przygotowany jest w formie planu, a rzeczywisty jego przebieg na bieżąco jest modyfikowany i dostosowywany do potrzeb i konkretnych oczekiwań oraz możliwości uczestników w danej chwili,
 • szkolenie odbywa się głównie w formie ćwiczeń praktycznych, trener jest jedynie moderatorem, a uczestnicy sami podsumowują, wyciągają wnioski i komentują zaistniałe sytuacje co sprawia, że wypracowane rozwiązania i konkluzje są dziełem zespołu, a nie opierają się na tym co trener zaproponował czy pokazał w teorii,
 • praca odbywa się na rzeczywistych przypadkach co pozwala wypracować indywidualne, konkretne i gotowe do wdrożenia rozwiązania,
 • warsztaty prowadzone przez trenera, który posiada doświadczenie praktyczne w zarządzaniu zespołami, zarządzaniu zmianą i tworzeniu strategii komunikacji,  który swoje doświadczenie w tym temacie zdobywał pracując na różnych szczeblach zarządczych organizacji liczącej ponad 10 tys. pracowników, który w trakcie prowadzonych zmian w organizacji budował zintegrowane zespoły i z powodzeniem wdrażał zmiany.
 • Poznajemy siebie
 • Style zachowań
 • Style komunikacji
 • Model funkcjonowania każdego z nas
 • Dobór osób do zespołu i role w zespole

 

 • Poznajemy pracowników
 • Akceptacja odmienności
 • Model góry lodowej
 • Struktura zespołu
 • Fazy rozwoju zespołu
 • Płaszczyzna porozumienia
 • Współtworzenie relacji

 

 • Jestem liderem
 • Komunikacja i współpraca
 • Co zależy ode mnie
 • Koncentracja na zasobach zespołu – zarządzanie potencjałem
 • Dlaczego ludzie są dla lidera a nie lider dla ludzi?
 • Odpowiedzialność za zespół
 • Cel – efekt – plan

Zarządzanie zespołem – jestem liderem

 • Celem szkolenia jest przygotowanie liderów do pełnienia funkcji zarządczych w organizacji, a także nabycie przez nich wiedzy i potrzebnych umiejętności niezbędnych do realizacji zadań i wyzwań jakie są przed nimi stawiane. Podczas dwóch dni szkoleniowych uczestnicy będą mieli możliwość pracy nad rolą i wizerunkiem lidera oraz zdobycia informacji jak skutecznie pracować z zespołem, jak radzić sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych oraz w jaki sposób budować zintegrowane zespoły, które z powodzeniem realizują swoje cele.
 • Szkolenie kierujemy do liderów, którzy dopiero stawiają swoje pierwsze kroki w zarządzaniu zespołem, a także dla liderów z dłuższym stażem, którzy pragną zgłębić i usystematyzować swoją wiedzą oraz nabyć praktyczne umiejętności w zakresie szeroko pojętego zarządzania zasobami ludzkimi.

Uczestnik po szkoleniu:

 • będzie posiadał niezbędną wiedzę w zakresie współpracy, komunikacji, zaufania i odpowiedzialności, które są niezbędne w pracy lidera oraz wiedzę w jaki sposób poprzez komunikację i współpracę skutecznie zarządzać zespołem,
 • będzie posiadał odpowiednią wiedzę na temat wizerunku, roli oraz zadań lidera w aspekcie pełnionych przez niego funkcji związanych z zarządzaniem zespołem ludzkim /planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrolowanie/,
 • będzie posiadał informację na temat czynników, które mogą być utrudnieniem w realizacji zamierzonych celów przez zespół,
 • będzie potrafił w przyszłości identyfikować czynniki wpływające na nieefektywne działania w realizacji zamierzonych celów,
 • będzie potrafił skutecznie komunikować się z pracownikami.

 

Co nas wyróżnia:

 • szkolenie dostosowane jest do indywidualnych potrzeb Klienta, skrojone na miarę oczekiwań i realizujące wcześniej zdiagnozowane i określone założenia,
 • program szkolenia przygotowany jest w formie planu, a rzeczywisty jego przebieg na bieżąco jest modyfikowany i dostosowywany do potrzeb i konkretnych oczekiwań oraz możliwości uczestników w danej chwili,
 • szkolenie odbywa się głównie w formie ćwiczeń praktycznych, trener jest jedynie moderatorem, a uczestnicy sami podsumowują, wyciągają wnioski i komentują zaistniałe sytuacje co sprawia, że wypracowane rozwiązania i konkluzje są dziełem zespołu, a nie opierają się na tym co trener zaproponował czy pokazał w teorii,
 • praca odbywa się na rzeczywistych przypadkach co pozwala wypracować indywidualne, konkretne i gotowe do wdrożenia rozwiązania,
 • warsztaty prowadzone przez trenera, który posiada doświadczenie praktyczne w zarządzaniu zespołami, zarządzaniu zmianą i tworzeniu strategii komunikacji,  który swoje doświadczenie w tym temacie zdobywał pracując na różnych szczeblach zarządczych organizacji liczącej ponad 10 tys. pracowników, który w trakcie prowadzonych zmian w organizacji budował zintegrowane zespoły i z powodzeniem wdrażał zmiany.
 • Poznajemy siebie
 • Style zachowań
 • Style komunikacji
 • Model funkcjonowania każdego z nas
 • Dobór osób do zespołu i role na przykładzie archetypów

 

 • Współpraca i zaufanie
 • Akceptacja odmienności
 • Model góry lodowej
 • Struktura zespołu
 • Fazy rozwoju zespołu
 • Płaszczyzna porozumienia
 • Współtworzenie relacji

 

 • Jestem liderem
 • Rola i wizerunek managera
 • Funkcje zarządzania
 • Koncentracja na zasobach zespołu – zarządzanie potencjałem
 • Transformacja problemu na cel
 • Odpowiedzialność za rezultat
 • Cel – efekt – plan

Współpraca i komunikacja

 • Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu zasad skutecznej komunikacji oraz nabycia przez nich  umiejętności wykorzystania narzędzi komunikacyjnych jako elementów niezbędnych do budowania współpracy zespołowej. Podczas dwóch dni szkoleniowych uczestnicy będą mieli możliwość poznania i sprawdzenia jak podstawowe zasady komunikacji wpływają na zrozumienie, zaangażowanie, odpowiedzialność i realizację celów stawianych pracownikom. Ponadto nabędą umiejętność wykorzystania różnych form komunikacji w sytuacjach trudnych oraz konfliktowych.
 • Szkolenie kierujemy do zespołów, a także indywidualnych osób, które chcą zwiększyć swoją skuteczność komunikacyjną  oraz zdobyć praktyczne umiejętności w temacie współpracy w zespole.

Uczestnik po szkoleniu:

 • będzie posiadał niezbędną wiedzę w zakresie współpracy i komunikacji,
 • rozwinie umiejętności komunikacyjne niezbędne do prawidłowej współpracy zespołowej,
 • będzie posiadał wiedzę w jaki sposób zapobiegać konfliktom i sytuacjom trudnym poprzez skuteczną komunikację,
 • będzie posiadał informację na temat czynników, które powodują bariery w komunikacji międzyludzkiej.

 

Co nas wyróżnia:

 • szkolenie dostosowane jest do indywidualnych potrzeb Klienta, skrojone na miarę oczekiwań
  i realizujące wcześniej zdiagnozowane i określone założenia,
 • program szkolenia przygotowany jest w formie planu, a rzeczywisty jego przebieg jest na bieżąco modyfikowany i dostosowywany do potrzeb i konkretnych oczekiwań i możliwości uczestników w danej chwili,
 • szkolenie odbywa się głównie w formie ćwiczeń praktycznych, trener jest jedynie moderatorem, a uczestnicy sami podsumowują, wyciągają wnioski i komentują zaistniałe sytuacje co sprawia, że wypracowane rozwiązania są dziełem zespołu, a nie opierają się na tym co trener zaproponował czy pokazał w teorii,
 • praca odbywa się na rzeczywistych przypadkach co pozwala wypracować indywidualne, konkretne i gotowe do wdrożenia rozwiązania,
 • warsztaty prowadzone przez trenera, który posiada doświadczenie praktyczne w zarządzaniu zespołami, zarządzaniu zmianą i tworzeniu strategii komunikacji,  który swoje doświadczenie w tym temacie zdobywał pracując na różnych szczeblach zarządczych organizacji liczącej ponad 10 tys. pracowników, który w trakcie prowadzonych zmian w organizacji budował zintegrowane zespoły bazując na sprawnej komunikacji oraz współpracy i współdziałaniu poszczególnych pracowników,
 • Komunikacja:
 • Style komunikacji
 • Uważność i aktywne słuchanie – poziomy słuchania
 • Model komunikacji międzyosobowych
 • Komunikacja niewerbalna i werbalna
 • Komunikacja bezpośrednia, komunikat z poziomu ja
 • Błędy w komunikacji
 • Informacja zwrotna

 

 • Praca z konfliktem i oporem
 • Co to jest konflikt?
 • Źródła konfliktów
 • Rozwiązujemy konflikty
 • Praca z oporem

 

 • Wartości w zespole
 • Tworzenie relacji i wspólnych wartości
 • Wpływ wartości na siłę zespołu
 • Wpływ wartości na realizację celów zespołu